Klasse

Kurswechsel (2. Halbjahr)

Unterrichtende Lehrer

8

(3 Kurse)

07.02.2022 - 18.03.2022

 8a: Fen, Wei, Eng

 8b/c: Kna, Wei, Eng

 8d: Wei, Fen, Eng

21.03.2022 - 13.05.2022

16.05.2022 - 08.07.2022

8: HW zu ITG zu Holz zu HW

Klasse

Kurswechsel (ganzj√§hrig)

Unterrichtende Lehrer

9

(6 Kurse)

09.08.21 - 24.09.21

9: Fen. Eng, Lab, Den, Wei, Bos

27.09.21 - 19.11.21

22.11.21 - 07.01.22

10.01.22 - 11.03.22

14.03.22 - 06.05.22

09.05.22 - 17.06.22

9: HW zu Holz zu BO zuTextil zu ITG zu E-Technik zu HW

Klasse

Kurswechsel (ganzj√§hrig) 

Unterrichtende Lehrer

10

(5 Kurse)

09.08.21 - 01.10.21

10: Kna, Den,Eng, Ger, Bos, 

04.10.21 - 03.12.21 

06.12.21 - 18.02.22

21.02.22 - 08.04.22

25.04.22 - 17.06.22

 10: HW zu Textil zu Holz zu ITG zu E-Technik zu HW